تبصره امتحان نهایی چیست ؟ شرایط تبصره امتحان نهایی نهم و دوازدهم

تبصره امتحان نهایی چیست ؟ شرایط تبصره امتحان نهایی نهم و دوازدهم

تبصره امتحان نهایی چیست

تبصره و تک ماده قانونی است که دانش آموزان به وسیله این قانون بتوانند بدون شرکت مجدد در امتحانات دروسی که نمره زیر 7 کسب کرده اند ، پاس شوند. تعدادی از دانش آموزان هستند که در امتحانات داخلی یا نهایی نمره زیر 7 کسب می کنند ولی به آنها فرصت داده می شود که با استفاده از قانون تک ماده و تبصره آن درس را پاس کنند.

البته ممکن است دانش آموزی در امتحان نهایی نمره ورقه اش 7 یا کمتر از 7 باشد اما نمره سالانه بالا داشته باشید و در این صورت لزومی ندارد که از تبصره و تک ماده استفاده کند چرا که نمره کل سالانه طبق فرمول زیر محاسبه می شود و اگر شما نمرات مستمر نوبت اول و نوبت دوم و همچنین نمره برگه نوبت اول بالایی داشته باشید ، حتی با وجود پایین بودن نمره برگه نوبت دوم ، نمره سالانه تان طبق فرمول زیر بالا خواهد شد و پاس می شوید ولی بیشترین تاثیر را در نمره سالانه ، نمره برگه نوبت دوم دارد که ضریب آن 4 است.

8 ÷[{(نمره مستمر نوبت اول × 1) + (نمره برگه نوبت اول × 2 )} + {(نمره مستمر نوبت دوم × 1) + (نمره برگه نوبت دوم × 4)}] = نمره سالانه

شرایط تبصره امتحان نهایی دوازدهم

در امتحانات نهایی دوازدهم شرط قبولی در هر درس نمره 10 و در دروس شایستگی های فنی و غیرفنی رشته فنی حرفه ای 12 است. در واقع دانش آموز باید نمره سالانه 10 و بالاتر کسب کند و نمره برگه امتحانی او کمتر از 7 نباشد ، در این صورت شرایط قبولی را دارد و نیازی به استفاده از تبصره امتحان نهایی نیست.

اما اگر نمره سالانه بین 7 تا 10 باشد و نمره برگه نیز کمتر از 7 باشد ، دانش آموز مجاز به استفاده از تک ماده در امتحان نهایی است. البته قابل ذکر است که اگر نمره سالانه کمتر از 7 باشد ، دانش آموز مردود خواهد بود و نمی تواند از تبصره استفاده کند.

اگر دانش آموزی نخواهد از تبصره امتحان نهایی استفاده کند و یا نمره سالانه او کمتر از 7 باشد ، باید خود را برای امتحانات شهریورماه اماده کند که این امتحانات نیز به صورت نهایی برگزار می شوند.

لازم به ذکر است که هر دانش آموز مجاز است که حداکثر در 2 درس نهایی و در 2 درس غیرنهایی (داخلی) از تبصره استفاده کند.

شرایط تبصره امتحان نهایی نهم

امتحانات دانش آموزان پایه نهم نیز به صورت نهایی برگزار می شود و برای دانش آموزان این پایه تحصیلی نیز قانون تبصره و تک ماده وجود دارد. دانش آموزان دوره اول متوسطه که در تمام دروس خود نمره قبولی دارند ولی در دو درس نمره 7 و در یک درس نمره کمتر از 7 دارند ، در صورتی که واجد شرایط زیر باشند می توانند از قانون تبصره برای قبولی در این دروس استفاده کنند :

  • نمره سالانه دانش آموز در هیچ درسی کمتر از 10 نباشد.
  • معدل دانش آموز نباید کمتر از 10 باشد.
  • دانش آموزی که در امتحانات پایان ترم معدل بالای 12 کسب کند و در 2 درس خود نمره قبولی کسب نکرده باشد ، می تواند برای قبولی از تبصره استفاده کند.
  • اگر دانش آموزی در یک درس نمره قبولی کسب نکرده باشد و معدل او کمتر از 10 نباشد ، به صورت خودکار سیستم نمره 7 و یک نمره کمتر از آن را قبول خرداد ثبت خواهد کرد.

نحوه محاسبه نمره سالانه دوره اول متوسطه

نحوه محاسبه نمره سالانه دوره اول متوسطه به صورت زیر است :

 8 ÷ {(نمره مستمر ترم اول × 1) + (نمره امتحانی ترم اول × 2)} + {(نمره مستمر ترم دوم ×1) + (نمره ورقه × 4)} = نمره سالانه

اگر دانش اموز دوره اول متوسطه در امتحانات نوبت دوم معدل بالای 7 را کسب کند اما در یک یا چند درس نمره قبولی نداشته باشد ، تجدید به حساب می آید و باید در امتحانات شهریور ماه دروس مربوطه شرکت نماید. همچنین نمره سالانه دانش آموز در هیچ یک از دروس امتحانی کمتر از 30 نباشد و اگر معدل کل کمتر از 7 باشد ، مردود خواهد بود.

سوالات متداول

  • تبصره امتحان نهایی چیست ؟

اگر دانش آموزی در امتحانات نهایی نتواند نمره قبولی کسب کند و نمره سالانه او کمتر از حد نصاب قبولی باشد ، می تواند برای کسب نمره قبولی از تبصره و تک ماده استفاده کند.

  • استفاده از تبصره امتحان نهایی دوازدهم برای چند درس امکان پذیر است ؟

 هر دانش آموز دوره دوم متوسطه مجاز است که حداکثر در 2 درس نهایی و در 2 درس غیرنهایی (داخلی) از تبصره استفاده کند.

  • استفاده از تبصره امتحان نهایی نهم برای چند درس امکان پذیر است ؟

دانش آموزی که در امتحانات پایان ترم معدل بالای 12 کسب کند و در 2 درس خود نمره قبولی کسب نکرده باشد ، می تواند برای قبولی از تبصره استفاده کند.

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه