دانشگاه خوارزمی

دانشگاه خوارزمی

دانشگاه خوارزمی

14,552تعداد دانشجویان480تعداد هیات علمی

اطلاعات تماس

آرم دانشگاه خوارزمی

دانشگاه خوارزمی در قالب نخستین مرکز تربیت معلم در ایران برای مدارس ابتدایی با نام «داالمعلمین مرکزی» در سال ۱۲۹۷ تاسیس شد. محل نخست این موسسه در تهران واقع در سازمان وزارت فرهنگ بود و در سال ۱۳۰۷ به داالمعلمین عالی تغییر نام یافت. در سال ۱۳۹۰ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی، نام دانشگاه تربیت معلم به نام کنونی آن تغییر یافت.

هم اکنون، بخشی از این دانشگاه در شهر کرج و بخش دیگر در شهر تهران واقع شده است. پردیس تهران واقع در خیابان شهیدمفتح جنوبی و پردیس کرج در منطقه حصارک این شهر قرار دارد. همچنین این دانشگاه دارای یک پردیس خودگردان است که از طریق آزمون سازمان سنجش دانشجو می پذیرد.

سال تاسیس: ۱۳۵۳

رئیس فعلی: دکتر عزیز اله حبیبی

زیرمجموعه‌های دانشگاه خوارزمی

دانشکده ها

اخبار دانشگاه خوارزمی

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه