کلید اولیه سوالات آزمون سراسري 1400 رشته ریاضی

کلید اولیه سوالات آزمون سراسري 1400 رشته ریاضی

کلید اولیه سوالات آزمون سراسري 1400 رشته ریاضی

کلید اولیه

آزمون داخل/خارج کشورگروه آزمايشيدینزباننوع دفترچه عمومینوع دفترچه اختصاصیکد دفترچه
آزمون داخل کشورعلوم ریاضی و فنياسلامانگلیسیAA111A,121A
شماره سوالگزینه صحیح
12
24
34
42
51
63
73
81
93
104
111
124
132
142
152
161
173
182
193
201
214
222
231
243
254
262
272
284
293
302
شماره سوالگزینه صحیح
313
321
333
341
354
361
374
381
394
402
414
422
434
443
453
464
471
482
491
503
511
522
531
544
553
561
572
583
594
604
شماره سوالگزینه صحیح
612
623
631
644
651
664
672
683
692
704
713
721
733
743
752
761
773
783
794
802
811
822
831
841
853
864
873
882
894
904
شماره سوالگزینه صحیح
913
921
931
943
954
964
972
982
991
1003
1014
1023
1034
1042
1052
1061
1074
1083
1091
1101
1114
1121
1133
1143
1152
1164
1171
1184
1192
1202
شماره سوالگزینه صحیح
1213
1222
1234
1243
1251
1261
1273
1283
1293
1302
1312
1322
1333
1342
1353
1363
1374
1382
1394
1402
1411
1421
1431
1444
1451
1462
1473
1484
1491
1501
شماره سوالگزینه صحیح
1513
1523
1531
1544
1553
1561
1572
1584
1593
1603
1614
1624
1632
1641
1652
1663
1672
1681
1694
1701
1713
1722
1734
1742
1751
1763
1772
1782
1793
1803
شماره سوالگزینه صحیح
1811
1822
1831
1842
1853
1864
1871
1884
1891
1904
1912
1924
1931
1943
1954
1962
1973
1981
1993
2003
2012
2023
2034
2044
2052
2061
2072
2081
2091
2103
شماره سوالگزینه صحیح
2112
2122
2131
2143
2154
2162
2171
2184
2191
2203
2213
2224
2234
2243
2253
2261
2274
2281
2294
2302
2313
2324
2332
2341
2351
236سفید
237سفید
238سفید
239سفید
240سفید
شماره سوالگزینه صحیح
241سفید
242سفید
243سفید
244سفید
245سفید
246سفید
247سفید
248سفید
249سفید
250سفید
251سفید
252سفید
253سفید
254سفید
255سفید
256سفید
257سفید
258سفید
259سفید
260سفید
261سفید
262سفید
263سفید
264سفید
265سفید
266سفید
267سفید
268سفید
269سفید
270سفید
شماره سوالگزینه صحیح
271سفید
272سفید
273سفید
274سفید
275سفید
276سفید
277سفید
278سفید
279سفید
280سفید
281سفید
282سفید
283سفید
284سفید
285سفید
286سفید
287سفید
288سفید
289سفید
290سفید
291سفید
292سفید
293سفید
294سفید
295سفید
296سفید
297سفید
298سفید
299سفید
300سفید
شماره سوالگزینه صحیح
301سفید
302سفید
303سفید
304سفید
305سفید
306سفید
307سفید
308سفید
309سفید
310سفید
311سفید
312سفید
313سفید
314سفید
315سفید
316سفید
317سفید
318سفید
319سفید
320سفید

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه