کلید اولیه سوالات آزمون سراسري 1400 رشته تجربی

کلید اولیه سوالات آزمون سراسري 1400 رشته تجربی

کلید اولیه سوالات آزمون سراسري 1400 رشته تجربی

کلید اولیه

آزمون داخل/خارج کشورگروه آزمايشيدینزباندفترچه بهیارینوع دفترچه عمومینوع دفترچه اختصاصیکد دفترچه
آزمون داخل کشورعلوم تجربیاسلامانگلیسینداردAA211A,221A
شماره سوالگزینه صحیح
14
24
33
44
53
62
71
81
91
102
111
122
133
144
151
163
174
182
191
203
211
222
233
242
254
263
272
282
291
301
شماره سوالگزینه صحیح
314
323
334
342
353
361
372
381
392
403
412
424
432
444
451
463
474
483
494
503
514
523
531
543
554
561
572
582
593
604
شماره سوالگزینه صحیح
611
622
633
643
651
662
673
682
694
701
714
722
733
744
752
762
771
781
791
803
812
824
833
844
851
862
873
882
893
904
شماره سوالگزینه صحیح
914
922
933
941
954
963
971
984
991
1002
1013
1021
1032
1043
1051
1064
1074
1081
1094
1102
1112
1123
1133
1141
1151
1164
1171
1183
1192
1204
شماره سوالگزینه صحیح
1213
1224
1234
1242
1254
1264
1274
1281
1294
1302
1313
1321
1332
1344
1352
1363
1371
1384
1391
1403
1413
1422
1433
1444
1453
1462
1472
1483
1491
1501
شماره سوالگزینه صحیح
1513
1522
1531
1541
1554
1562
1571
1584
1592
1603
1614
1624
1633
1643
1654
1661
1671
1682
1693
1702
1711
1723
1734
1741
1751
1764
1771
1784
1793
1802
شماره سوالگزینه صحیح
1813
1821
1831
1842
1852
1861
1874
1883
1894
1901
1912
1924
1931
1943
1954
1962
1974
1982
1994
2002
2013
2021
2033
2044
2052
2064
2073
2084
2092
2103
شماره سوالگزینه صحیح
2112
2121
2132
2143
2151
2162
2173
2182
2192
2201
2214
2221
2231
2244
2254
2263
2273
2283
2292
2304
2313
2323
2331
2342
2354
2362
2373
2384
2391
2401
شماره سوالگزینه صحیح
2411
2424
2434
2442
2453
2463
2472
2482
2494
2502
2513
2522
2531
2541
2553
2564
2573
2584
2592
2603
2614
2621
2633
2643
2654
2662
2671
2681
2692
2704
شماره سوالگزینه صحیح
271سفید
272سفید
273سفید
274سفید
275سفید
276سفید
277سفید
278سفید
279سفید
280سفید
281سفید
282سفید
283سفید
284سفید
285سفید
286سفید
287سفید
288سفید
289سفید
290سفید
291سفید
292سفید
293سفید
294سفید
295سفید
296سفید
297سفید
298سفید
299سفید
300سفید
شماره سوالگزینه صحیح
301سفید
302سفید
303سفید
304سفید
305سفید
306سفید
307سفید
308سفید
309سفید
310سفید
311سفید
312سفید
313سفید
314سفید
315سفید
316سفید
317سفید
318سفید
319سفید
320سفید

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه