۱۲ دانشمند ایرانی در لیست پژوهشگران پراستناد برتر دنیا

۱۲ دانشمند ایرانی در لیست پژوهشگران پراستناد برتر دنیا

در جدیدترین رتبه‌بندی‌های جهانی ۱۲ دانشمند ایرانی در میان۶۲۰۰ پژوهشگران پراستناد برتر دنیا جای گرفتند. دانشگاه‌های شریف،تهران و شیراز نیز۱۰۰ پله ارتقا در رتبه‌بندی کیواس داشتند.

پژوهشگران پراستناد برتر دنیا

شرکت کلاریویت آنالتیکز (ISI) هر سال پراستنادترین پژوهشگران جهان (Highly Cited Researchers) را معرفی می‌کند. این فهرست شامل آن دسته از پژوهشگرانی است که در طول یک دهه گذشته بیشترین تعداد استنادها به مقالات منتشرشده آن‌ها انجام شده است.

بر این اساس تقریبا ۶۲۰۰ پژوهشگر در سال ۲۰۱۹ میلادی به عنوان پژوهشگر پراستناد انتخاب شده‌اند. این تعداد برای سال ۲۰۱۸ تعداد ۶۱۰۰ پژوهشگر بوده است.

لیست پژوهشگران برتر سال ۲۰۱۹ شامل ۶۲۰۰ دانشمند و پژوهشگر بوده که از این میان از جمهوری اسلامی ایران تعداد ۱۲ پژوهشگر برتر در این لیست قرار گرفته‌اند. حوزه‌های موضوعی که پژوهشگران ایرانی در آن‌ها حضور داشته‌اند به شرح زیر است:

  • حوزه‌های موضوعی بین رشته‌ای (۴ نفر)
  • کشاورزی (۳ نفر)
  • ریاضیات (۳ نفر)
  • مهندسی (۲ نفر)

پژوهشگران ایرانی در لیست پراستنادترین پژوهشگران جهان سال ۲۰۱۹

ناممحل خدمترشته موضوعی
محمدرضا گنجعلیدانشگاه تهرانبین رشته‌ای
مسعود رضاییدانشگاه تربیت مدرسعلوم کشاورزی
حمیدرضا پورقاسمیدانشگاه شیرازبین رشته‌ای
مهدی دهقاندانشگاه صنعتی امیرکبیرریاضیات
سجاد جعفریدانشگاه صنعتی امیرکبیرریاضیات
ژولین کلینتون اسپروتدانشگاه صنعتی امیرکبیرریاضیات
محمد میرزادهدانشگاه گیلانبین رشته‌ای
مصطفی اسلامیدانشگاه مازندرانبین رشته‌ای
امید ماهیاندانشگاه قوچانمهندسی
حسن کریمه ملهدانشگاه قوچانعلوم کشاورزی
آرش کریم پوردانشگاه آزاد اسلامیمهندسی
سید مهدی جعفریدانشگاه علوم کشاورزی گرگانعلوم کشاورزی

رتبه‌بندی کیواس

دانشگاه‌های برتر دنیا در رتبه‌بندی “کیواس” در سال ۲۰۲۰ در ۴۸ حوزه موضوعی در قالب ۵ حیطه کلی:

  • علوم طبیعی
  • مهندسی و فناوری
  • علوم زیستی و پزشکی
  • علوم اجتماعی و هنر
  • علوم انسانی

مورد رتبه‌بندی قرار گرفته‌اند.

دانشگاه‌های ایران نیز مانند سال ۲۰۱۹ در سه حیطه “مهندسی- فناوری”، “علوم زیستی-پزشکی” و “علوم طبیعی” موفق شدند در بین دانشگاه‌های برتر جهان رتبه کسب کنند که نتایج آن به شرح ذیل است:

دانشگاه های ایران در رتبه بندی کیواس/پژوهشگران پراستناد برتر دنیا

با مشاهده جدول فوق به ارتقای رتبه اکثر دانشگاه‌های کشور در سال ۲۰۲۰ پی می‌بریم. به طور خاص ارتقای۱۰۰ پله‌ای دانشگاه‌های “صنعتی‌شریف”، “تهران” و “شیراز”، ارتقای  ۲۰۰ پله‌ای دانشگاه “صنعتی‌ امیرکبیر” در حوزه مهندسی برق و الکترونیک.

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه